Επέκταση Διαδρόμου Προσαπογειώσεων Αεροσκαφών 10-28 (Μετά Παραλλήλου Τροχοδρόμου) του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης “Μακεδονία””

 

Επέκταση Διαδρόμου Προσαπογειώσεων Αεροσκαφών 10-28 (Μετά Παραλλήλου Τροχοδρόμου) του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "Μακεδονία""