Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου επί της οδού Διοσκούρων 4 και Πολυγνώτου 7 στην Πλάκα

 

Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου επί της οδού Διοσκούρων 4 και Πολυγνώτου 7 στην Πλάκα