Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου επί της οδού Θόλου 11 στην Πλάκα

 

Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου επί της οδού Θόλου 11 στην Πλάκα