Κατασκευή Στεγάστρου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

 

Κατασκευή Στεγάστρου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά