Μελέτη Ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στη Θέση: Αγιόκαμπος “Λιβαδότοπος”, Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Φράγματος και Σήραγγας Εκτροπής

 

Μελέτη Ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στη Θέση: Αγιόκαμπος "Λιβαδότοπος", Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Φράγματος και Σήραγγας Εκτροπής