Αυτοκινητόδρομος Ιονίας Οδού από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα. Τμήμα S3 Φιλιππιάδα – Ιωάννινα

 

Αυτοκινητόδρομος Ιονίας Οδού από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα. Τμήμα S3 Φιλιππιάδα - Ιωάννινα