Εργασίες διαμόρφωσης Εκθεσιακών Χώρων και Κατασκευή Υποσταθμού ΔΕΗ στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας

 

Εργασίες διαμόρφωσης Εκθεσιακών Χώρων και Κατασκευή Υποσταθμού ΔΕΗ στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας