Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας είναι η δημιουργία πρότυπων εναρμονισμένων με το περιβάλλον.

Στόχος μας είναι η αλληλεπίδραση του πολιτισμού, της τέχνης και των επιστημών. Ο σεβασμός στον σχεδιασμός τους και η αρμονική τους συνύπαρξη προσφέρει λύσεις φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Υπηρεσίες

Τι προσφέρουμε

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

1ο Στάδιο

Συνάντηση για την καταγραφή των αναγκών – ιδιαιτεροτήτων – θεματολογίας – προφίλ. Βασικός μας στόχος είναι η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και ενδιαφερόντων σας ώστε να αποδοθούν και να ενσωματωθούν στο μέγιστο δυνατόν στον χώρο σας. Η πρόταση μας θα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες σας.2ο Στάδιο

2α.
  • Παρουσίαση Πρότασης και ενδεικτικού Κοστολογίου Υλοποίησης και Αδειοδότησης.
  • Επιλογή Υλικών και παρουσίαση ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης.
  • Συζήτηση από κοινού ώστε να αναλυθούν τα ανωτέρω περιγραφόμενα και πιθανές αλλαγές – εναλλακτικές λύσεις εναρμονισμένες στο budget σας.
  • Παρουσίαση σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού.


2β. Παρουσίαση 2ης Πρότασης αποτελούμενης από:
  • Τελικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια και 3D Απεικόνιση.
  • Eγκριση επιλογής Υλικών.
  • Εγκριση Κοστολόγησης Υλοποίησης.
  • Εγκριση συμφωνημένου Χρονοδιαγράμματος.
  • Εγκριση Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών.
Παρουσίαση Κοστολογίου και συμφωνημένου Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης.
Υπογραφή σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού.3ο Στάδιο

Αδειοδότηση από τις Αρμόδιες Αρχές (Πολεοδομία, Δήμους κλπ).
Υλοποίηση Πρότασης.4ο Στάδιο

Υποστήριξη μετά την Υλοποίηση του Εργου (After Sales).