Ανάδειξη – Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στα Ο.Τ.96&97 Δήμου Χαϊδαρίου’’ Αίθουσα Νικόλαου Γύζη: ‘’Τhe Four Season

 

Ανάδειξη – Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στα Ο.Τ.96&97 Δήμου Χαϊδαρίου’’ Αίθουσα Νικόλαου Γύζη: ‘’Τhe Four Season