Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Σύνολο υπηρεσιών

 1. Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
 2. Τοπογραφικές Μελέτες.
 3. Στατικές Μελέτες.
 4. Γεωτεχνικές / Γεωλογικές Μελέτες.
 5. Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες.
 6. Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων.
 7. Επιμετρήσεις / Χαράξεις ακριβείας.
 8. Αποτυπώσεις.
 9. Ενεργειακές Μελέτες.
 10. Οικονομοτεχνικές Μελέτες.
 11. Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών.
 12. Εκτιμήσεις Ακινήτων.
 13. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επενδύσεων.
 

Μελέτες, Ανακαινίσεις και Κατασκευές

 1. Κατασκευές και Ανακαινίσεις Κατοικιών , Κτιρίων, Γραφείων και Interior Design.
 2. Κατασκευή και Ανακαίνηση Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμμάτων.
 3. Επισκευές Κτιρίων.
 

Ενέργεια

 1. Μελέτες και Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών Συστημάτων .
 2. ΤεχνοΟικονομικές Μελέτες Φωτοβολταικών Συστημάτων.
 3. Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κατοικιών / Γραφείων / Κτιρίων.
 

Πωλήσεις & Εκτιμήσεις Ακινήτων

Η πώληση ενός ακινήτου προϋποθέτει τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε ο ενδιαφερόμενος αγοραστής να έχει πλήρη εικόνα της καταλληλότητας του σύμφωνα με τις ανάγκες του. Στόχος μας στην εκτίμηση ενός ακινήτου είναι να προσδιοριστεί η αξία του σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ώστε ο ιδιοκτήτης ή ο ενδιαφερόμενος αγοραστής να έχει πλήρη και αντικειμενική εικόνα της αξίας του
 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επενδύσεων

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτίμησης οικοπέδων, κτιρίων καθώς και σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε συνάρτηση με Οικονομοτεχνικές Μελέτες, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο επιθυμητό αποτέλεσμα επενδυτικών προτάσεων / αγορών με στόχο την υλοποίηση του οράματος σας.
 
Τα Διατηρητέα Κτίρια και τα Μνημεία είναι ο Πολιτισμός μας και αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Οφείλουμε να τα προστατεύουμε και να τα προστατεύουμε.